T5. Th7 29th, 2021

Smartphone tương lai của Sony sẽ có tỷ lệ màn hình 18:9?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap